Het aanleren van kennis gebeurt ervaringsgericht; onze afgestudeerden moeten zelfredzaam zijn en creatief handelen en denken. Wij willen leerlingen een startklare basiskennis bijbrengen om ze gepast gegevens te leren opzoeken, te interpreteren en de samenhang daartussen te zien.

Omdat de bedrijfswereld zich voortdurend moet aanpassen aan de maatschappelijke veranderingen, zien wij het als een plicht om onze leerinhouden en werkvormen jaarlijks bij te sturen. Innovatie is de motor van succes in heel wat sectoren. Het is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. Om voortdurend op de hoogte te blijven van hoe ondernemingen en instellingen evolueren, onderhouden we formele en informele contacten. We doen dat via bedrijfsbezoeken, stages en diverse andere vormen van werkplekkleren.

Meer info vind je op onze website.

phone72     050 33 19 43
email131     info@sintjozefbrugge.be