Drie scholen voor één verplaatsing.

Onze scholen bevinden zich dicht bij elkaar in het centrum van Brugge. Begin- en einduren zijn op elkaar afgestemd zodat broers of zussen samen de verplaatsing van huis naar school kunnen maken. Onze scholen zijn bovendien erg vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Drie scholen voor een vlotte overstap.

Hoewel elke school over een eigen vestiging beschikt, wordt toch heel wat accommodatie gemeenschappelijk gebruikt. Kinderen die overstappen van kleuterschool naar lagere school, van lagere school naar onze humaniora of handel & toerisme en zelfs van de humaniora naar handel & toerisme, voelen zich meteen thuis in hun vertrouwde omgeving.