We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. Onze school hecht veel belang aan de continue ontplooiing van elk kind, waarbij zijn hele persoon betrokken is als levende eenheid van verstand en hart, van verlangen en streven, van geest en lichaam. Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon.

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.